Økonomisk analyse af ejendomsområdet i Fredericia Kommune

Reflexio gennemfører i 2020 en økonomisk analyse af ejendomsområdet i Fredericia Kommune. Målet med den økonomiske analyse er at skabe et samlet og tværgående overblik over ejendomsområdet som udgangspunkt for en videre vurdering og udvikling af områdets opgaveløsning. Den økonomiske analyse skal give Fredericia Kommune en ny og samlet viden om kommunens ejendomme og de […]

Review af styringspraksis på det specialiserede socialområde i Syddjurs Kommune

”Med Reflexio og Type2dialogs styringsreview har vi fået et godt grundlag for at videreudvikle vores styring af det specialiserede socialområde. Reviewet kigger både på den økonomiske og faglige styring og giver et ret præcist billede af vores styringsmæssige udfordringer. Samtidig har det været et klart plus, at analysens vurderinger og anbefalinger er målrettede og specifikke, […]

Analyse af bygherreopgaverne i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har vedtaget en ny ”Politik for kommunalt byggeri” og står de kommende år overfor et ganske omfattende anlægsprogram. På den baggrund har kommunen valgt at få undersøgt, om kommunens aktuelle praksis er optimal, eller om fordelingen af ansvar, roller og opgaver i byggeprojekterne med fordel kan justeres. Reflexios analyse består af 3 dele […]

Analyse af kørselsområdet i Syddjurs Kommune med fokus på rationel og bæredygtig kørsel

Reflexio har i to faser bistået Syddjurs Kommune med en totalkortlægning af kommunens kørselsomfang med henblik på et øget strategisk fokus på de 7.500.000 mio. km. årligt, der køres i kommunen. Kortlægningen omfatter både den eksisterende kørsel i kommunale biler samt kørsel, der foretages i medarbejdernes egne køretøjer. Resultatet af kortlægningen er blandt andet etablering […]

Review af opgaveløsningen på ejendomsområdet i Odense Kommune

Reflexio har over sommeren 2019 gennemført et overordnet review af den centrale opgaveløsning på kommunens ejendomsområde. Med afsæt i den eksisterende organisering og en bred gennemgang af afdelingens forskellige opgavefelter blev der på baggrund af reviewet udvalgt og prioriteret en række konkrete temaer eller opgavefelter, hvor der blev vurderet at være basis for at fremme […]

Ejendomsstrategi og administrationsgrundlag på ejendomsområdet i Mariagerfjord Kommune

”I Mariagerfjord Kommunes Ejendomscenter teamede vi op med Reflexio som led i arbejdet med de ejendomsstrategiske overvejelser. Vi blev guidet professionelt, i øjenhøjde og med klar faglig indsigt fra Reflexio. Koblingen mellem hverdagens bygningstekniske faglighed og den strategiske udvikling af ejendomsområdet stod lysende klart for alle bagefter. At den datadrevne ledelse, indsigt i udgiftsdrivere og […]

Økonomisk analyse af ejendomsområdet i Middelfart Kommune

Reflexio har i 2019 gennemført en økonomisk analyse af ejendomsområdet i Middelfart Kommune. Målet med den økonomiske analyse har været at skabe et samlet og tværgående overblik over ejendomsområdet som udgangspunkt for en videre vurdering og udvikling af områdets opgaveløsning. Den økonomiske analyse skal give Middelfart Kommune en ny og samlet viden om kommunens ejendomme […]

Review af økonomistyringen på anlægsområdet i Skanderborg Kommune

Reflexio har i foråret 2019 gennemført et review af økonomistyringen på anlægsområdet i Skanderborg Kommune. Reviewet gav et overblik over den aktuelle styringspraksis i kommunen og identificerede en række fokuspunkter og anbefalinger til initiativer, der vil kunne styrke økonomistyringen af kommunens anlægsområde. Metodisk er reviewet baseret på fakta om praksis i Skanderborg Kommune, og vurderingen […]

Analyse af kommunernes brug af de kommunale svømmehaller

På vegne af FOA har Reflexio i foråret 2019 gennemført en analyse af kommunernes brug af de kommunale svømmehaller. FOA har ønsket at sætte fokus på de potentialer, der er ved en fornuftig og målrettet brug af svømmehaller for kommunerne – ikke mindst set i lyset af den sundhedspolitiske dagsorden med fokus på sund aldring, […]

Analyse af digital understøttelse af strategisk Facility Management i kommunerne

Reflexio har i efteråret 2018 gennemført en analyse på vegne af KMD af den digitale understøttelse af strategisk Facility Management i kommunerne. En række kommuner har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af opgaveløsningen på ejendomsområdet. Mange kommuner har formuleret en kommunal ejendomsstrategi, og en række kommuner har – eller er på vej til at […]