Om Reflexio

I Reflexio er vi kendt for at være eksperter på styring og udvikling af den offentlige sektor med særligt fokus på kommunerne, hvor både de faglige indsatser og de økonomiske rammebetingelser er i centrum. Vi er optaget af den offentlige sektors mange roller, dynamikker og den løbende udfordring om hele tiden at kunne skabe den fornødne ligevægt mellem de mange krav og udfordringer og de tilstedeværende ressourcer.

Grundlæggende tror vi på, at landets kommuner kan meget – og vil endnu mere. Sammen med vores kunder har vi som mål at levere meningsskabende løsninger og forandringer i de kommunale organisationer. Mening for alle velfærdens ”leverandører”, hvad enten det er politikere, ledere, fagpersoner eller brugerne af de offentlige ydelser. Vi har et konstruktivt syn på ”problemer”. Det er nemlig vores erfaring, at nøglen til effektivitet og faglig udvikling er en bevidst opmærksomhed på at forstå problemerne. Det gøres bedst med nysgerrighed og i en reflekterende inddragende proces med de lokalt ansvarlige – og det er vi gode til.

Vi elsker data. Alle gode beslutninger kræver en grundig analysebaseret forberedelse og en effektiv implementeringsfase. Vi tror på, at præcise problembeskrivelser, fokuseret indsamlet viden, opdaterede fakta og inddragelse af relevant ekspert- og praksiserfaring er centrale forudsætninger for at træffe gode beslutninger med ønskede resultater.

Vi synes, at økonomi og økonomistyring er helt vildt vigtigt! Det skal gøres spændende for alle ledere og medarbejdere at arbejde med dette felt. De gode løsninger skal netop findes i de bedste sammenhænge mellem de mangeartede møder med borgerne og de strukturer og pengestrømme, der definerer rammen for indsatsen. For når alle ved, hvad ”de får for pengene”, er der mulighed for både refleksion om indsatsens værdi og gode kursændringer mod bedre effekter.