Analyse af kommunernes brug af de kommunale svømmehaller

På vegne af FOA har Reflexio i foråret 2019 gennemført en analyse af kommunernes brug af de kommunale svømmehaller. FOA har ønsket at sætte fokus på de potentialer, der er ved en fornuftig og målrettet brug af svømmehaller for kommunerne – ikke mindst set i lyset af den sundhedspolitiske dagsorden med fokus på sund aldring, forebyggelse samt rehabilitering og de muligheder, som svømmehaller giver.

Analysen er resulteret i et notat, der illustrerer noget af forskelligheden i kommunernes organisering og anvendelse af svømmehallerne samt giver inspiration til forskellige anvendelsesmuligheder på tværs af kommuner.

Der er i analysen indsamlet data fra fire forskellige kommuner vedr. både svømmehallernes økonomi og anvendelsen af svømmehallerne. Data er indsamlet  kvantitativt samt gennem interviews med nøglepersoner fra de forskellige kommuner og svømmehaller.