Review af økonomistyringen på anlægsområdet i Skanderborg Kommune

Reflexio har i foråret 2019 gennemført et review af økonomistyringen på anlægsområdet i Skanderborg Kommune.

Reviewet gav et overblik over den aktuelle styringspraksis i kommunen og identificerede en række fokuspunkter og anbefalinger til initiativer, der vil kunne styrke økonomistyringen af kommunens anlægsområde.

Metodisk er reviewet baseret på fakta om praksis i Skanderborg Kommune, og vurderingen er skabt ud fra en samlet gennemgang af både det formelle styringsmæssige grundlag og den aktuelle praksis. Datagrundlaget er en kombination af dokumentanalyse og interviews med nøgleaktører på kommunens anlægsområde.

Den samlede struktur for reviewet er bundet op på en analysemodel bestående af en række analytiske dimensioner. Kommunens økonomistyring på anlægsområdet er vurderet både samlet set og i forhold til de enkelte analysedimensioner.

Samlet udgør analysemodellen et helhedsbillede af styringen på anlægsområdet, hvor de enkelte elementer spiller sammen og influerer opbygningen og kvaliteten af den gældende styringspraksis.

Reflexios reviewkoncept på anlægsområdet er nærmere beskrevet her.

 

”Reflexios gennemgang af vores styringspraksis på anlægsområdet har givet os et rigtig godt statusbillede og et godt overblik over vores handlemuligheder.

Reviewet har været medvirkende til at kunne fastholde et nødvendigt fokus på området. Samtidig har processen været struktureret, så rigtig mange af de relevante aktører på området er blevet inddraget, hvilket også har bidraget til gensidig erfaringsudveksling i kommunen.”

– Eli Nørgaard, Budget- og Analysechef