Analyse af bygherreopgaverne i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har vedtaget en ny ”Politik for kommunalt byggeri” og står de kommende år overfor et ganske omfattende anlægsprogram. På den baggrund har kommunen valgt at få undersøgt, om kommunens aktuelle praksis er optimal, eller om fordelingen af ansvar, roller og opgaver i byggeprojekterne med fordel kan justeres.

Reflexios analyse består af 3 dele – en kortlægning af den nuværende organisering og opgaveløsning, en vurdering i forhold til en række forskellige parametre som fx effektivitet, faglighed, brugerindflydelse mv., samt endelig en præsentation af erfaringerne fra andre kommuner.

Projektet gennemføres med en bred involvering af relevante ledere og medarbejdere fra kommunen.

 

Kontaktperson

Jonas Kroustrup, Koncernchef Teknik og Miljø