Ejendomsstrategi og administrationsgrundlag på ejendomsområdet i Mariagerfjord Kommune

”I Mariagerfjord Kommunes Ejendomscenter teamede vi op med Reflexio som led i arbejdet med de ejendomsstrategiske overvejelser. Vi blev guidet professionelt, i øjenhøjde og med klar faglig indsigt fra Reflexio. Koblingen mellem hverdagens bygningstekniske faglighed og den strategiske udvikling af ejendomsområdet stod lysende klart for alle bagefter. At den datadrevne ledelse, indsigt i udgiftsdrivere og overblik over totaløkonomien er afgørende for strategiske investeringer og frigørelse af ressourcer til kvalitet i bygningerne var blandt andet det, som et relativt kort, men intensivt forløb gav os forståelse for. Det var særligt superfedt at opleve, at det nærmest kriblede i fingrene hos folk for at komme i gang med at omsætte det.”

Trine Søndergaard Pedersen, leder af ejendomscentret i Mariagerfjord Kommune

Reflexio har i 2019 bidraget til udarbejdelsen af en ejendomsstrategi samt et administrationsgrundlag for ejendomscentret i Mariagerfjord Kommune. På ejendomsområdet havde man et ønske om at få formuleret en samlet og opdateret ejendomscenterstrategi, der kunne være rammesættende og retningsgivende for opgaveløsningen i ejendomscentret. Som yderligere en konkretisering og tydeliggørelse af rammerne for opgaveløsningen i ejendomscentret var det ønsket, at der skulle udarbejdes et administrationsgrundlag, hvor (udvalgte) processer, arbejdsgange, retningslinjer, snitflader mv. mere detaljeret kunne beskrives.

Reflexio hjalp med at udvælge temaer og overordnede fokuspunkter, som var i centrum under afholdelsen af en intern strategidag for ejendomscentret. Strategidagen var ramme om faciliteret medarbejderinddragelse med et dagsprogram bestående af korte oplæg og efterfølgende drøftelser i plenum og mindre grupper.

På baggrund af strategidagen udarbejdede Reflexio et opsamlende notat bestående af dels en gruppering og tematisering af de forskellige temaer, dels et forslag til en overordnet handleplan for, hvorledes der kan arbejdes videre med strategiens forskellige temaer.

 

Kontaktperson

Trine Søndergaard Pedersen, leder af ejendomscentret