Review af opgaveløsningen på ejendomsområdet i Odense Kommune

Reflexio har over sommeren 2019 gennemført et overordnet review af den centrale opgaveløsning på kommunens ejendomsområde.

Med afsæt i den eksisterende organisering og en bred gennemgang af afdelingens forskellige opgavefelter blev der på baggrund af reviewet udvalgt og prioriteret en række konkrete temaer eller opgavefelter, hvor der blev vurderet at være basis for at fremme effektiviteten eller kvaliteten af opgaveløsningen.