Analyse af kørselsområdet i Syddjurs Kommune med fokus på rationel og bæredygtig kørsel

Reflexio har i to faser bistået Syddjurs Kommune med en totalkortlægning af kommunens kørselsomfang med henblik på et øget strategisk fokus på de 7.500.000 mio. km. årligt, der køres i kommunen.

Kortlægningen omfatter både den eksisterende kørsel i kommunale biler samt kørsel, der foretages i medarbejdernes egne køretøjer. Resultatet af kortlægningen er blandt andet etablering af en fælles central kørselsenhed, der skal sikre en effektiv udnyttelse af et øget antal kommunale køretøjer, der kan udnyttes effektivt på tværs af medarbejdere og organisatoriske enheder.

Målet er at køre færre km. generelt gennem en øget digitalisering af administrative møder og udvalgte borger-/brugeraktiviteter og den konkrete GPS-baserede flådestyring. Syddjurs Kommune har desuden haft massivt fokus på reduceret CO2-udledning, hvilket også er et væsentligt resultat af processen.

 

Kontaktperson

Rune Asmussen, chef for Teknik og Miljø