Analyse af digital understøttelse af strategisk Facility Management i kommunerne

Reflexio har i efteråret 2018 gennemført en analyse på vegne af KMD af den digitale understøttelse af strategisk Facility Management i kommunerne.

En række kommuner har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af opgaveløsningen på ejendomsområdet. Mange kommuner har formuleret en kommunal ejendomsstrategi, og en række kommuner har – eller er på vej til at – samle/centralisere opgaverne vedrørende drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme i et egentligt ejendomscenter. I kommunernes arbejde med at professionalisere administrationen af ejendomsområdet efterlyses bedre beslutningsgrundlag til den strategiske udvikling af ejendomsområdet. Det gælder særligt på dataområdet, hvor der kun er begrænset adgang til de nødvendige data. Både til at sikre en løbende effektiv drift, men også i et business case perspektiv. Dvs. data vedrørende ejendomsporteføljen samt værktøjer til brug for at understøtte den politiske prioritering på ejendomsområdet.

Reflexio har i analyseprocessen belyst en række kommuners dataunderstøttelse på ejendomsområdet – både i relation til deres aktuelle løsninger og systemmæssige muligheder samt i relation til deres ønsker til forbedrede muligheder for dataunderstøttet styring af området. Herunder hører særligt et blik for koblingen mellem ejendomsfaglige data og data i kommunens økonomisystem, hvor integrationen ofte er ufuldstændig og resulterer i redundante systemer, ineffektive arbejdsprocesser samt manglende overblik over de totale omkostninger og strukturer på ejendomsområdet.

 

Kontaktperson

Torben Mols, Vice President