Uddannelsesforløb for alle budgetansvarlige ledere i Lejre Kommune – god økonomistyring

Posted on

Som del af Lejre Kommunes fokus på at udvikle økonomistyringen, har reflexio i foråret 2016 gennemført et uddannelsesforløb for alle kommunens budgetansvarlige ledere samt kommunens tillidsrepræsentanter.

Uddannelsen indeholdte en introduktion til god økonomistyring i Lejre Kommune, herunder det lokale og nationale afsæt, rammevilkårene og de skærpede krav til økonomistyringen. Herudover blev kommunens ledelsesprincipper for god økonomistyring gennemgået ligesom der blev lavet en gennemgang af de centrale elementer i kommunens økonomistyringsprincipper, med særlig fokus på afsnittene omkring budget og bevillingsansvar, budget og budgetforudsætninger, budgetopfølgning og prognoser.