Analyse af skoleområdet i Lejre Kommune

Posted on

reflexio skal i 2016 gennemføre en analyse af skoleområdet i Lejre Kommune. Analysen skal i fase 1 klarlægge og tydeliggøre de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag budget 2016, mens fase 2 fokuserer på en vurdering og videreudvikling af den aktuelle budgetlægning og budgetstyring samt de anvendte ressourcetildelingsprincipper og tildelingsredskaber inden for skoleområdet.

I fase 1 gennemgås de økonomiske forventninger til budgetåret 2016 og skoleåret 2016/2017 via en gennemgang og vurdering af de aktivitetsmæssige forudsætninger for budgetrammen.  I fase 2 skal udvikles forslag til revideret model for ressourcetildelingsprincipper til dels det samlede skoleråde og specifikt til de enkelte skoler. Herunder skal der i analysen være særskilt fokus på at få integreret den samlede budgetramme til specialundervisning i styringen og ressourcetildelingen af det samlede politikområde.

Analysen gennemføres i tæt samarbejde med kommunens skoleområde samt økonomiafdelingen.