Analyse af ejendomsområdet i Roskilde Kommune

Posted on

Roskilde Kommune har bedt reflexio gennemføre en analyse af ejendomsområdet, med henblik på at opstille alternative modeller for områdets styring og organisering.

I modelopstillingen skal bl.a. indgå hensynet til

  • Økonomi, herunder effektiviteten i opgaveløsningen
  • Kvalitet og faglig bæredygtighed i opgaveløsningen
  • Brugernes behov og ønsker til lokal tilstedeværelse af ejendomspersonale
  • De strategiske perspektiver og rationaler på ejendomsområdet, herunder muligheden for at optimere antallet af kommunale kvadratmeter og eksterne lejemål ved at forvalte bygningsporteføljens sammensætning og udnyttelsesgrad mere strategisk

Analysen skal være baseret på et solidt og tilstrækkeligt datagrundlag omkring kommunens ejendomme og deres anvendelse, opgørelse af økonomien i relevante omkostningsbaser.

De kommunale ejendomme er en central ramme for den kommunale serviceproduktion, og der er følgelig stor interesse for de dispositioner, der foretages på ejendomsområdet. Analyseforløbet er tilrettelagt i en åben og involverende dialog med interessenter og aktører tilknyttet ejendomsområdet.