Udarbejdelse af ny strategi for Sund By Netværket

Posted on

reflexio har i 2016 hjulpet Sund By Netværket med facilitering af en ny strategi for netværkets arbejde i den kommende strategiperiode 2017-2020.

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

Strategien er udarbejdet i et tæt og løbende samspil mellem bestyrelse og sekretariat med inddragelse af nøglepersonerne fra de enkelte medlemskommuner.