Foranalyse på ejendomsområdet i Aarhus Kommune

Posted on

reflexio har for Aarhus Kommune gennemført en foranalyse på ejendomsområdet, med henblik på at undersøge muligheden for at igangsætte et større tværgående effektiviseringsprojekt vedrørende optimering af ejendomsområdet, gennem udarbejdelsen af en samlet og detaljeret opgørelse over alle kommunens omkostninger på ejendomsområdet, fordelt både på bygninger og på detaljerede udgiftskategorier.

Foranalysen giver et overordnet billede af kommunens dataparathed, i forhold til udarbejdelse af en dataopgørelse på ejendomsområdet, hvor dataparatheden bl.a. vurderes på graden af strukturerede registreringsrammer, aktualitet i data, graden af konsistente registreringer mv. Vurderingen af dataparatheden er baseret på input fra bilaterale møder med de enkelte magistratsafdelinger, idet temaerne på disse møder har været omfanget og karakteren af de eksisterende data på ejendomsområdet, herunder kilder, datakvalitet mv.