Strategisk økonomistyring

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Styring af en kommunes økonomi er særdeles kompleks. Kommuner bliver i stigende grad set og styret som en koncern forstået som én virksomhed med en hel række sektorer og aktiviteter, som i større og mindre grad påvirker hinanden. Det stiller krav til kommunens økonomifunktion og økonomimedarbejdere om en sammenhængende strategisk økonomistyring på tværs af organisationen. Her skal der være en præcis og kompetent strategisk tilgang i udmøntningen af økonomistyringen, så både institutioner, afdelinger, sektorer og koncernen samlet set kan træffe de rette beslutninger.

 

Reflexio leverer løsninger inden for strategisk økonomistyring med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi og effekter i videreudviklingen af den offentlige service og de leverede velfærdsydelser. Et integreret – og løsningsmæssigt sammentænkt perspektiv – hvor der er tydelighed og bevidsthed omkring ”hvad det koster”, ”hvilke indsatser der virker” og ”hvad det giver af resultater”. Det er vores erfaring, at det er nøglen til, hvad der giver mening i praksis. Alt for ofte er økonomistyring, effektstyring og den faglige opgaveløsning adskilte styringsspor, hvis veje for sjældent krydses og dermed ikke gensidigt forædles. Det vil vi gerne lave om på for at skabe sammenhæng fra byrådets beslutninger og hele vejen videre til det enkelte møde med borgeren.

 

Reflexios ydelser inden for strategisk økonomistyring er målrettet både uddannelsesaktiviteter for økonomifunktioner og økonomimedarbejdere samt konkrete rådgivningsprojekter på kommune-, sektor- og afdelingsniveau, hvor de anvendte metoder og redskaber evalueres og videreudvikles i et tæt samspil – og konkret samarbejde – med den enkelte kommune.