Effektivisering og budgetanalyser

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Reflexio har gennemført en række budgetanalyser af forskellige offentlige institutioner og sektorer. Ofte vil analyserne have som formål at forberede – og være grundlag for – ledelsesmæssige beslutninger omkring områdets eller institutionens fremtidige opgaveløsning, ligesom der i mange tilfælde er særskilt fokus på at identificere og skabe mulighed for eksekvering af eventuelle effektiviseringspotentialer.

Budgetanalyserne kan have forskelligt afsæt og formål, og af samme grund anvender vi også en række forskellige analysemetoder og -tilgange. Reflexios budgetanalyser omfatter fx analyser af:

  • Processer og arbejdsgange
  • Organisering, snitflader og samarbejde
  • Omkostningsstruktur og omkostningsdrivere
  • Ressourceanvendelsen – budgetter, tidsforbrug, materiel mv.

Vi lægger stor vægt på at inddrage den viden og de kompetencer, som allerede er til stede hos ledere og medarbejdere i institutionen eller på området, så konklusioner og anbefalinger også har forbindelse til dagligdagens praksis.