Det specialiserede socialområde

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde med en grundlæggende forståelse for områdets kompleksitet og, muligheder og udfordringer. Vi har blandt andet været med til at udvikle både nye faglige løsninger, skabt økonomisk overblik og økonomiske anbefalinger samt arbejdet med organisationsstrukturer og ledelse på området. Vi gennemfører og projektleder desuden større og mindre udviklingsprocesser, senest i samarbejde med en række anbringelsesinstitutioner om udvikling af deres praksis til understøttelse af læring blandt anbragte børn og unge.

I vores tilgang arbejder vi med respekt for lokale muligheder og brugbare løsninger både i forhold til selve problemforståelsen og udbredelse af løsninger. Vi arbejder inddragende og datadrevet, både i forhold til medarbejdere, ledere, borgere/brugere samt andre samarbejdspartnere, så der sikres sammenhæng på tværs af niveauer og en forankring af løsningerne. Vores mål er at skabe løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi, den faglige opgaveløsning og effekter i udviklingen af den kommunale kerneopgave. Løsninger, der er forankret i virkeligheden. Derfor har vi også i vores opgaver på området blik for andre vigtige områder som uddannelse, almene dagtilbud, beskæftigelse mv.

I vores arbejde på det specialiserede socialområde tager vi ofte udgangspunkt i forandringstilgangen Positiv Afvigelse. Her investeres i at skabe en nuanceret problemforståelse, der gør op med vores forforståelse omkring årsags/virkningssammenhænge og sikrer, at vi ikke symptombehandler. Vi bruger de steder, hvor vi lykkes på trods, som afsæt for udvikling. Vi aktiverer fællesskabet for at kunne afdække eksisterende ressourcer og løsninger og derigennem skabe en adfærdsændring, som er udgangspunktet for en ny og bedre praksis med effektive resultater. Metoden har et internationalt ophav, som I kan læse mere om her www.positivedeviance.org.