Det specialiserede socialområde

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde med en stor forståelse for områdets kompleksitet, muligheder og udfordringer. Vi har blandt andet været med til at skabe økonomisk overblik og økonomiske anbefalinger, udvikle ledelsesinformation samt arbejdet med organisationsstrukturer og ledelse på området.

 

Vi udvikler og projektleder herunder styringskoncepter på både det specialiserede område for børn og unge samt voksne. Styringskoncepterne har fokus på at etablere effektive arbejdsgange for løbende opfølgninger på området baseret på valid ledelsesinformation. Dette er medvirkende til at sikre, at de specialiserede områder kan drives socialfagligt forsvarligt under hensyntagen til de gældende økonomiske begrænsninger og krav til overholdelse af budgetter.

 

Som en vores ydelser inden for det specialiserede voksenområde har vi ekspertkendskab til styring af området for borgerstyret personlig assistance (BPA). Mange kommuner har svært ved at sikre et overblik og en solid økonomisk styring på området, og samtidig er området så komplekst, at mange kommuner er i tvivl om, hvilke styringstiltag der vil være lovmedholdige. Vi kan bidrage med stor erfaring i tilrettelæggelse af den socialfaglige og økonomiske styring på BPA-området til gavn for både BPA-borgerne og for kommunen.

Læs mere om vores koncept for styringsmæssige reviews på BPA-området.

 

I vores tilgang arbejder vi med respekt for lokale muligheder og brugbare løsninger både i forhold til selve problemforståelsen og udbredelse af løsninger. Vi arbejder inddragende og datadrevet, både i forhold til medarbejdere, ledere, borgere/brugere samt andre samarbejdspartnere, så der sikres sammenhæng på tværs af niveauer og en forankring af løsningerne. Vores mål er at skabe løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi, den faglige opgaveløsning og effekter i udviklingen af den kommunale kerneopgave.