Uddannelsesforløb for økonomikonsulenter og -medarbejdere i Ældre-/Handicapforvaltningen

Reflexio gennemfører i august/september 2018 et 2-dages uddannelsesforløb målrettet udvalgte økonomikonsulenter og –medarbejdere i Ældre-/Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune.

Specifikt er der et udvidet fokus på deltagernes roller, ansvar og kompetence i forhold til opgaven ”den gode budgetopfølgning i ÆHF”. Det er ambitionen, at uddannelsesforløbet skal ”træne” medarbejderne til at tænke roller, opgaver og konkret indhold omkring den strategiske økonomistyring i lyset af de øgede krav og ændrede vilkår, der er for den kommunale budgetlægning og økonomistyring – såvel nationalt som i Odense Kommune/ÆHF.

Desuden skal de to dage understøtte, at temaer omkring ”god økonomistyring” drøftes på tværs af økonomikonsulenterne. Der lægges op til, at der erfaringsudveksles og hentes inspiration fra økonomiområdet bredt set i kommunen og på tværs af de forskellige sektorperspektiver. Undervisningen vil foregå som en kombination af dialogbaseret præsentation og gennemgang af faglige temaer samt praksisoplæg fra underviserne. Desuden anvendes konkrete cases omkring budgetopfølgninger – og en forudgående spørgeskemaundersøgelse blandt de budgetansvarlige – fra ÆHF til at illustrere og perspektivere de behandlede emner og temaer.

 

Kontaktperson

Lars Nielsen, Leder af Økonomi & Effekt i ÆHF