Ambitiøst uddannelsesforløb for Aarhus Kommunes erfarne økonomimedarbejdere

Aarhus Kommune besluttede i 2016 at få udviklet, tilrettelagt og afholdt et ambitiøst økonomistyringskursus til kommunens erfarne økonomimedarbejdere. Kurset er blevet gennemført med tre forskellige deltagerhold i perioden fra 2016-2019.

Reflexio udarbejdede på baggrund af en grundig dialog med magistratsafdelingernes ledere og medarbejdere et program for kurset, der afholdtes første gang i efteråret 2016. Kurset gennemførtes af Carsten Frandsen og Mads Rieper fra Reflexio, og involverede herudover en række interne og eksterne oplægsholdere.

Kurset bestod af otte moduler bl.a. rettet mod at ruste medarbejdere til at tænke strategisk omkring fremtidens økonomistyring i en kontekst af de øgede og ændrede vilkår, der er for den kommunale budgetlægning og økonomistyring. Samtidig skal kurserne understøtte, at problemstillinger drøftes på tværs af afdelinger/områder, og at der sker en gensidig erfaringsudveksling og dialog på tværs.

Kontaktperson
Peter Pedersen, Økonomidirektør