Uddannelsesdage for økonomiafdelingen i Frederikssund Kommune

Med henblik på at inspirere og kvalificere Økonomi og Udvikling til at arbejde og agere endnu bedre som strategisk partner i Frederikssund Kommune, har Reflexio gennemført nogle uddannelsesdage for afdelingen.

Dagene blev brugt til at præsentere og diskutere aktuelle kommunale økonomistyringstemaer, idet disse blev perspektiveret i forhold til roller og opgaver for dels den samlede økonomifunktion dels den enkelte medarbejder.

Afsættet for uddannelsesdagene var en række konkrete, aktuelle styringstemaer i Frederikssund Kommune.

Kontaktperson
Mette Viksø-Nielsen, Økonomichef, Frederikssund Kommune