Implementering af ny organisering på ejendomsområdet i Sønderborg Kommune

I efteråret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune at etablere en facility management-enhed. Med en FM-enhed opbygges én organisation med det samlede ansvar for ejendomsområdet, og som har til opgave at skabe en sammenhængende styring og prioritering af budgetter og forvaltningsområder.

Reflexio udarbejdede analysen og beslutningsgrundlaget, og har i forlængelse heraf indgået i implementeringsarbejdet og været ansvarlig for at drive den projektorganisering, der blev etableret til gennemførsel af implementeringsprojektet. Herudover har Reflexio bistået med en række konkrete oplæg vedrørende FM-enhedens:

  • Opgaver: Udarbejdelse af revideret opgavesnit
  • Økonomi: Opgørelse af budgetoverførsel til FM-enheden
  • Personale: Principper for overførsel af personale
  • Strategi: Udarbejdelse af forslag til ejendomsstrategi

Kontaktperson
Mie Rauff Nielsen, Chef for Ejendomsområdet