Budgetanalyse af dagtilbudsområdet i Lejre Kommune

Med henblik på at styrke økonomistyringsgrundlaget – og grundlaget for at udarbejde retvisende prognoser for 2016 – foretog Lejre Kommune og Reflexio en detaljeret gennemgang af den samlede økonomi på dagtilbudsområdet. Formålet med analysearbejdet var:

  • at gennemgå og præcisere de økonomiske forventninger til 2016, dels via en opdateret prognose for børnetallet i 2016, dels via en gennemgang af øvrige aktivitetsmæssige ændringer (antal børn i privat pasning, integrationsbørn, antal børn med friplads etc.).
  • at præcisere og tydeliggøre, hvilke aktivitets- og beregningsforudsætninger, der ligger til grund for de budgetbeløb, der er afsat for de enkelte bevillinger under politikområde ”Dagtilbud”.

I afrapporteringen blev for hver enkelt under dagtilbudsområdet beskrevet og specificeret, på hvilket grundlag det forventede regnskabsresultat var baseret. Der blev således opstillet en række præcise forudsætninger og forventninger til 2016-aktivitetsniveauet til at danne baggrund for – og kvalificere – budgetopfølgningerne og prognoserne i 2016.

Kontaktperson
Jan Dehn, Direktør