Tværfagligt kursusforløb om strategisk kommunal ejendomsadministration i samarbejde med KL

I efteråret 2018 har Reflexio i samarbejde med KL tilrettelagt og gennemført et tredages kursusforløb med henblik på videreudvikling af den strategiske ejendomsadministration i kommunerne.

Deltagerne på kurset var centrale ledere og medarbejdere fra en række af landets kommuner, som ud fra nyeste viden på ejendomsområdet, grundig indføring i forskellige aspekter rundt om strategisk ejendomsforvaltning og casearbejde fik viden og værktøjer til ny udvikling på ejendomsområdet.

Kursusforløbet blev tilrettelagt med udgangspunkt i følgende:

  • Konkret knowhow om aktuel praksis i de danske kommuner
  • At deltagerne kommer grundigt og relevant rundt om en bred vifte af emner på ejendomsområdet
  • Fokus på generelle erfaringer og tendenser samt inddragelse af deltagernes egne specifikke forhold gennem caseorienteret arbejde
  • Plads til at inddrage ekstern ekspertviden på udvalgte indholdstemaer
  • Udbyttet af kursusforløbet kan relateres til den daglige drift og inspirere medarbejdere og ledere til lokal nytænkning

Forløbet skulle ruste kommunale ledere og medarbejdere, herunder ejendomscenterledere, økonomikonsulenter og udviklingskonsulenter, med konkrete værktøjer til at arbejde med koordinerede indsatser på tværs af forvaltninger og fagligheder og helhedsorienterede tilgange rundt om både bygningsdrift, service, dataarbejde, organisering, ejendomsstrategier og brugerinddragelse. Værktøjerne kommer bredt rundt om ejendomsområdet og er relevante for kommuner, der har arbejdet med området i kortere og længere tid. Deltagerne fik på kursusforløbet både faglige input fra underviserne og eksterne oplægsholdere og mulighed for at anvende denne viden på egne cases.

Kurset blev afholdt som et modulforløb bestående af tre hele kursusdage med ca. 2-3 uger imellem dagene, så der var tid til i egen kommune at arbejde med de forskellige temaer mellem kursusdagene.

 

Kontaktperson

Jane Møller Pedersen, programchef i KL