Strategisk tilstandsvurdering af Provas

Reflexio deltog i foråret 2014 i udarbejdelsen af en strategisk tilstandsvurdering for Provas. Det viste sig, at der potentielt var en række områder med mulighed for forbedringer. På baggrund heraf ydede Reflexio bistand til etablering af et katalog med strategiske indsatser for Provas. Reflexio medvirkede desuden til at klarlægge forbedringspotentialer med henblik på udarbejdelse af business cases for de mest væsentlige projekter. Business casesne udarbejdedes med det formål fremadrettet at danne grundlag for Provas’ prioritering af forbedringsprojekter.

Læs Adm. Direktør John Hartvig Mølgaard om Reflexios arbejde for Provas