Udvikling af økonomistyringen på det specialiserede socialområde

Reflexio bidrog i 2014 til at udvikle Lejre Kommunes økonomistyring på det specialiserede socialområde. Projektets mål var at etablere en driftssikker og handlekraftig økonomistyring, der opfylder nogle grundlæggende kriterier for god økonomistyring. Det omfatter bl.a. at give overblik over igangværende aktiviteter og et kvalificeret prognosegrundlag for fremtidige aktiviteter, og at skabe grundlag for prioritering og planlægning, så ledelsen kan prioritere forskellige nuværende og kommende indsatser med henblik på at overholde budgettet og skabe de bedst mulige socialfaglige resultater.

Kontaktperson
Marianne Kruse, Centerchef for Social og Familie