Identificering af effektiviseringsområder i Lejre Kommune

Reflexio bistod i 2. kvartal 2014 Lejre Kommune med identificering af effektiviseringsområder inden for den samlede kommunale opgaveportefølje. Identificeringen af de relevante effektiviseringsområder blev foretaget i tæt samarbejde med de relevante centerchefer og medarbejdere samt ved inddragelse af andre kommuners relevante effektiviseringsarbejde. Arbejdet resulterede i et effektiviseringskatalog målrettet budgetprocessen for 2015 for det politiske niveau.

Kontaktperson
Camilla Vang Taankvist, Økonomichef