Ny model for organisering af ejendomsområdet i Varde Kommune

Varde Kommune besluttede med indgåelse af budgetaftalen for 2018 at få udarbejdet en analyse af ejendomsområdet, der konkret skulle undersøge og identificere de mere præcise rationaler og modeller for organisering af ejendomsområdet. Hensigten med Reflexios analyse i foråret 2018 har været at få efterprøvet og analyseret, hvordan en ændret opgaveløsning på ejendomsområdet vil kunne resultere i reelle effektiviseringer kombineret med forbedringer i opgaveløsningen.

Reflexios modelforslag til Varde Kommune har dels taget udgangspunkt i de overordnede målsætninger for området, dels nogle af de væsentlige lokale principper, som dialogen med Varde Kommune har vist var centrale for området.

Reflexios analyse viste overordnet, at der var gode potentialer i at lave et fælles ejendomscenter men også, at det var vigtigt, at ejendomscentret havde et decentralt afsæt, hvor servicemedarbejdere på skolerne fortsat skal møde ind lokalt på skolerne, ligesom det var vigtigt, at der fortsat var en tæt sammenhæng mellem ejendomscentret og de lokale ledelser på skoler, plejehjem mv.

 

Kontaktperson
Thomas Jaap, Direktør