Nøgletalsanalyse til budgetseminar i Lejre Kommune

Til brug for Lejre Kommunes budgetseminar i foråret 2016, udarbejdede Reflexio et omfattende nøgletalsmateriale omkring kommunens økonomi.

Formålet med nøgletalsanalysen var dels at tegne et billede af udgiftsudviklingen – og udgiftsniveauet – på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune, dels at foretage en benchmarking mod kommuner med samme ressourcegrundlag og socioøkonomisk udgangspunkt som Lejre kommune.

Kontaktperson
Henrik Nielsen, Direktør