Analyse af skoleområdet i Lejre Kommune

Reflexio gennemførte i 2016 en analyse af skoleområdet i Lejre Kommune. I analysens fase 1 blev de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag budget 2016 klarlagt og tydeliggjort, mens fase 2 fokuserede på en vurdering og videreudvikling af den aktuelle budgetlægning og budgetstyring samt de anvendte ressourcetildelingsprincipper og tildelingsredskaber inden for skoleområdet.

I fase 1 var der fokus på de økonomiske forventninger til budgetåret 2016 og skoleåret 2016/2017 via en gennemgang og vurdering af de aktivitetsmæssige forudsætninger for budgetrammen. I fase 2 udvikledes forslag til en revideret model for ressourcetildelingsprincipper til dels det samlede skoleråde og specifikt til de enkelte skoler. Herunder var der i analysen særskilt fokus på at få integreret den samlede budgetramme til specialundervisning i styringen og ressourcetildelingen af det samlede politikområde.

Analysen blev gennemført i tæt samarbejde med kommunens skoleområde samt økonomiafdelingen.

Kontaktperson
Direktør Jan Dehn