Udvikling af økonomistyringen i Vej & Park

I januar 2015 afsluttede Reflexio en målrettet udvikling af økonomistyringen i Vej & Park, Lejre Kommune. Konkret blev gennemført en omfattende aktivitetsbaseret omkostningsallokering til brug for styring og prioritering af budget 2015. Som led i processen udarbejdede Reflexio – i tæt samarbejde med Vej & Park – en ny økonomistyringsløsning, hvori Vej & Parks forskellige udviklings- og styringsbehov adresseres. Den nye økonomistyringsløsning indebærer bl.a. brugen af omkostningsægte timepriser, et bedre budgetgrundlag og en ændret konteringspraksis, hvorved forbruget afspejler det reelle aktivitetsniveau i Vej & Park.

Kontakt Carsten Frandsen for at høre nærmere om opgaven.