Validerings- og inspirationsforløb rettet mod udgiftsniveauet i Esbjerg Kommune

Reflexio bistod i efteråret 2014 KORA med opgaveløsning i Esbjerg Kommune. Opgaven havde til formål at bistå Esbjerg Kommune i en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsenheder samt analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område som på de store velfærdsområder. KORA stod selv for første delopgave, som bestod af en nøgletalsscreening, der overordnet indeholdte en analyse af de økonomiske grundvilkår og den økonomiske balance samt den udgiftspolitiske profil og udgiftsudviklingen. Reflexio bistod KORA i anden delopgave, som bestod af et validerings- og inspirationsforløb. Dette med formålet dels at give Esbjerg Kommune større sikkerhed for, at de identificerede nøgletalsforskelle var reelle og ikke skyldtes fx konteringsforskelle, og dels at give Esbjerg Kommune inspiration til, hvordan udgiftsniveauet eventuelt kunne tilpasses med udgangspunkt i sammenligningskommunernes erfaringer.

Kontakt Carsten Frandsen fra Reflexio for at høre nærmere om den gennemførte opgave.

Læs analysen her

Kontaktperson
Bo Panduro, Seniorprojektleder