Model for opgaveløsningen på ejendomsområdet i Sønderborg Kommune

Reflexio har bistået Sønderborg Kommune med at etablere et solidt beslutningsgrundlag for valg af fremtidig model for opgaveløsningen på ejendomsområdet.

Opgaven bestod dels af etablering af et solidt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme, dels opstilling af forskellige modeller for etablering af en ny FM-enhed i kommunen. Opgaven blev løst i tæt samarbejde mellem Reflexio og kommunens ledelse og medarbejdere. Analyseresultaterne forelå i september 2015 som udgangspunkt for den efterfølgende beslutnings- og implementeringsfase.

Kontakt Carsten Frandsen for at høre nærmere om den gennemførte opgave.