Videreudvikling af økonomistyringen i Lejre Kommune

Reflexio bistod i første halvdel af 2014 Lejre Kommune med en videreudvikling af kommunens økonomistyring. Processen bestod af en validering og fremadrettet risikovurdering af budget 2014. Sideløbende blev der arbejdet i dialog med den politiske og administrative ledelse på en kvalificering af kommunens økonomistyringsprocesser. Målet var at få skabt en sammenhængende økonomistyring, der skabte tværgående overblik omkring anvendte ressourcer og opnåede resultater for såvel den samlede kommune for som de enkelte politikområder. Dette mål blev opnået ved en samlet budgetvalidering.

Kontaktperson
Inger Marie Vynne, Kommunaldirektør, Lejre Kommune