Identifikation og opgørelse af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet i Lejre Kommune

Lejre Kommune har gennem 2016 arbejdet med analyser og beslutningsgrundlag vedrørende kommunens ejendomsadministration.

Reflexio har bistået Lejre Kommune med at gennemføre en potentialevurdering og belyser dermed en række mulige effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet. Estimeringen af effektiviseringspotentialer tager afsæt i det kortlagte ressourceforbrug til ejendomsdrift i Lejre Kommune, den aktuelle placering af opgaver, budgetter og ansvar i tilknytning til kommunens ejendomme samt konsulenternes modenhedsvurdering af aktuel praksis og styring. Desuden tages afsæt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort i forhold til at effektivisere ejendomsområdet, ligesom estimaterne på forskellig vis adresserer nogle af de forhold og synspunkter, som ledere og medarbejdere fra Lejre Kommune har fremført i analyseforløbet.

Analysen har taget afsæt i fem analysespor, som er vurderet enkeltvis i analysen:

  • Indvendig og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer
  • Opgaver vedrørende drift og renholdelse af udearealerne
  • Rengøringsopgaverne
  • Ejendomsadministration
  • Det strategiske arbejde med ejendomsområdet

Kontaktperson
Hanne Stensen Christensen, Direktør