Organisering af bygningsdriften i Syddjurs Kommune

Reflexio har i foråret 2017 bistået Syddjurs Kommune med at gennemføre en budgetanalyse af det kommunale ejendomsområde til brug for processen omkring udarbejdelse og beslutning af budget 2018. Hensigten med budgetanalysen har været at analysere alternative udformninger af en central organisering samt få analyseret, hvorvidt det er sandsynligt, at en ændret organisering af opgaveløsningen vil resultere i reelle effektiviseringer kombineret med forbedringer i opgaveløsningen. Analysearbejdet har derfor sigtet mod at:

  • Etablere et solidt beslutningsgrundlag for valg af fremtidig model for opgaveløsning på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune
  • Opstille en eller flere modeller, der alle sigter på at opnå en effektivisering på ejendomsområdet, men som adskiller sig i forhold til opgave- og ejendomsafgrænsninger, styringsmodeller etc.
  • Inddrage og involvere berørte ledere og medarbejdere i analyseprocessen, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget
  • Etablere et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme, således at den nye organisering har en realistisk mulighed for at indhente varige effektiviseringer og samtidig sikre en stabil fremadrettet drift

Det har været en central del af analysearbejdet at få skabt en bred inddragelse af ledere og medarbejdere, der enten i det daglige arbejder med kommunal ejendomsdrift, eller som er ansvarlige for de kommunale opgaver, som foregår i ejendommene.

Kontaktperson
Poul Møller, Direktør