Styrket Indsats overfor anbragte børn og unge

Styrket Indsats blev gennemført sammen med Günes og Co. og er finansieret af Egmont Fonden. 14 døgntilbud har udfordret statistikken og deres egen praksis. Her har vi sammen med medarbejdere, ledere og børn og unge undersøgt, dels hvorfor uddannelse kan være så svært for de anbragte, men også hvad der skal til for at styrke anbragte børn og unges læring. Der var særligt fokus på aktiv brug af data, inddragelse af en bred interessentgruppe og systematisk fælles praksisrefleksion. Processen har indebåret facilitering af et Børnepanel, store medarbejderworkshops, lederudvikling med fokus på ledelse af komplekse forandringsprocesser, samt udbredelse af projektets indsigter via faglige og politiske følgegrupper.

Læs mere om projektet her www.styrket-indsats.dk

Kontaktpersoner
Camilla Damgaard, Programleder, Egmont Fonden, T: +45 32 64 06 63 E: cbd@egmontfonden.dk
Johan Bjerre, Centerchef, Spanager Skole- og behandlingstilbud,  T: 56820013 E: dg42@sof.kk.dk

 

Du kan også se nedenstående videoer, hvor 3 af de deltagende døgntilbud fortæller om deres indsatser og indsigter fra processen: