Fat i ledighed på Elsesminde Produktionsskole

Som andre produktionsskoler oplever Elsesmindes Produktionsskole, at det er en kompleks opgave at sikre deres elever en succesfuld udslusning til uddannelse eller beskæftigelse. I 2016-2017 udfordrer de derfor deres egen praksis med henblik på at reducere ledigheden blandt deres elever efter et gennemført produktionsskoleforløb. Processen, der er inspireret af metoden Positiv Afvigelse, er drevet af medarbejderne selv, og gennem involvering af elever og samarbejdspartnere undersøger medarbejderne både udfordringer og løsninger for at finde nye måde at arbejde med motivation og uddannelse af deres elever.

Kontaktperson
Vibeke Nørby Mouridsen, Forstander, T: 61 20 93 21, E: vnm@elsesminde.dk