Kortlægning af økonomistyringen i den kommunale sektor

I 2012 deltog Reflexio i konsortium med BDO, KORA og Devoteam i en omfattende kortlægning af økonomistyringen i den kommunale sektor. Opdragsgiver var Moderniseringsstyrelsen, KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kortlægningen gennemførtes i 10 kommuner i perioden september til december 2012. Kortlægningen belyste såvel de formelle rammer og processer for økonomistyringen som den udøvede praksis af økonomistyringen. Kortlægningen omfattede mere end 350 interview samt omfattende dokumentstudier dækkende respondentgrupper fra borgmesterniveau og helt til den enkelte decentrale institutionsleder på de forskellige sektorområder.

Kontaktperson
Tina Foged, Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen