God forandringsledelse – Væksthus for Ledelse

I 2016 bistod vi Væksthus for ledelse med facilitering af lederworkshops om udvalgte forandringstyper på fem forskellige velfærdsområder med det formål at afdække, hvad der kendetegner god forandringsledelse af offentlige forandringsprocesser. Det mundede ud i praksisnære råd og erfaringer, der sammen med input fra 14 gruppeinterviews med ledere i kommuner og regioner og en spørgeskemaundersøgelse blandt næsten 1.500 offentlige ledere blev samlet i en publikation, der beskriver, hvordan offentlige ledere kan lede og drive succesfulde forandringsprocesser, samt nogle af de typiske fejl og faldgruber, man kan møde som leder. Læs publikationen her.

Kontaktpersoner
Claus Herbert, Chefkonsulent, KL, T: 33703293, E: clhe@kl.dk
Dorthe Storm Meier, Konsulent, OAO, T: 46 97 38 11, E: dsm@oao.dk