Nærvær

Posted on

Nærvær er vigtigt og kan dække over mange ting.  Graden af udøvet nærvær er en holdning til det ansvar, man har fået eller har taget.

Nærvær handler blandt andet om respekt for det ansvar og de muligheder, man har som beslutningstager, for grundlæggende at gøre noget vigtigt og udviklende for medborgeres liv.

Nærvær kan ikke delegeres, men kan godt udøves “på distancen”, hvis man har en positiv og åben opmærksomhed de rette steder.

Nærvær er en forudsætning for at træffe gode beslutninger.

Kontakt reflexio for sparring til jeres nærvær.