Økonomisk handleplan for Socialområdet i Viborg Kommune

Reflexio har over fire måneder gennemført review og løbende sparring til en økonomisk handleplan for Socialområdet i Viborg Kommune. Endvidere bistod Reflexio Viborg Kommune med løbende sparring til udvikling af en aktivitetsbaseret prognosemodel med det formål at give området bedre og mere valide budgetopfølgninger.

Kontakt Carsten Frandsen for at høre nærmere om opgaven i Viborg Kommune.