Temadag for økonomimedarbejdere i Randers Kommune

Reflexio gennemførte i tæt samarbejde med den centrale økonomifunktion en temadag for centrale og decentrale økonomimedarbejdere i Randers Kommune. Dette indebar en drøftelse af krav, roller og konkret indhold i økonomistyring anno 2015 i Randers Kommune med henblik på i fællesskab at sætte pejlinger for vigtige fremadrettede udviklingsmål for økonomistyringen i kommunen.

Reflexio har på det seneste deltaget i en række lignende seancer i blandt andet Århus Kommune og Odense Kommune, hvor vi har bidraget med oplæg og tanker omkring videreudvikling af kommunernes økonomistyring.

Kontakt Mads Rieper for at høre nærmere om opgaven i Randers Kommune.