Review af den økonomiske og socialfaglige styring på BPA-området

Reflexio foretog i foråret 2018 et review af den økonomiske og socialfaglige styring på BPA-området i Kerteminde Kommune.

Reviewet har klargjort eventuelle styringsmæssige opmærksomhedspunkter og anvist mulige handleveje frem mod en styrket økonomisk og socialfaglig styring af området.

BPA-området er et område, som i særdeleshed er styringsmæssigt udfordrende. Områdets kompleksitet rummer både socialfaglige og økonomiske dimensioner, hvor den socialfaglige og økonomiske styring er tæt forbundne. De rådgivere, visitatorer og konsulenter, der arbejder med BPA-ordningerne, skal besidde et kendskab til og overblik over flere forskellige faglige felter, der spænder fra socialfaglig udmåling af støttebehov til arbejdsmarkedslovgivning og overenskomstfastsatte lønelementer mv. samtidig med, at der skal sikres et systematisk fokus på kontrol af modtagne regninger og opfølgning på ordningernes årsregnskaber.

Reflexio har gennemført reviewet ud fra en kombination af interviews med centrale aktører i Kerteminde Kommune, en gennemgang af økonomiske nøgletal for området sammenholdt med landsgennemsnitlige data, en gennemgang af de skriftlige og beregningsmæssige værktøjer, der anvendes på området, samt en gennemgang af sagsakter i udvalgte, anonymiserede sager.

 

Kontaktperson

Bente Fournaise, Chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering