Modenhedsanalyse af Esbjerg Kommunes økonomistyring

Reflexio har i foråret 2017 foretaget en pilotbaseret kortlægning og vurdering af den eksisterende økonomistyring i Esbjerg Kommune med henblik på at foretage en modenhedsvurdering af kommunens økonomistyring. Der er fra Esbjerg Kommune et eksplicit ønske om at fokusere på forhold som aktivitetsstyring, effektstyring og tværgående strategisk prioritering, dermed svarende til trin 3-5 i ”økonomistyringstrappen”, der karakteriserer en række trinvise modenhedsniveauer.

Reflexio har haft som ambition for modenhedsanalysen, at den skal medvirke til at ruste Esbjerg Kommune til at tænke strategisk omkring kommunens fremtidige økonomistyring i en kontekst af de øgede og ændrede vilkår, der er for den kommunale budgetlægning og økonomistyring. Samtidig skal modenhedsanalysen understøtte, at økonomistyringsopgaver drøftes på tværs af afdelinger/områder, og at der i Esbjerg Kommune hentes inspiration fra økonomiområdet bredt set og ikke kun ud fra et sektorperspektiv.

Kortlægningen og analysen tager udgangspunkt i en bred forståelse af økonomistyring indeholdende såvel styring af input som økonomi over aktivitetsstyring til styring af resultater. Samtidig lægges der vægt på, at økonomistyring både indeholder et overordnet politisk, ledelsesmæssigt og strategisk aspekt og på den anden side et praktisk aspekt i den daglige styring af sektorområder, enkelte institutioner og decentrale enheder.

Kontaktperson
Eddie Dydensborg, Økonomichef