Kortlægning af ressourceanvendelsen til specialundervisning

Reflexio har i 2016 kortlagt de ressourcer, der anvendes til specialundervisning i Lejre Kommune. Kortlægningen giver et indblik i, hvilke aktiviteter der finansieres af budgettet til specialundervisning, hvorledes omkostningerne fordeler sig på leverandører og typer af specialundervisning, ligesom kortlægningen beskriver hvorledes der aktuelt tildeles og disponeres på budgetområdet.

Kontaktperson
Helle Dydensborg, Chef for Center for Skoletilbud, Lejre Kommune