Charlotte Nielsen

Posted on

Charlotte er uddannet cand.polit fra KU og har herved opnået bred viden i forhold til at analysere og løse samfundsøkonomiske problemstillinger. Charlotte har erfaring med udarbejdelsen af økonomi- og driftsanalyser samt effektivisering og procesforbedringer inden for flere dele af den offentlige sektor. Charlotte har i den forbindelse bl.a. arbejdet med ressourceberegninger og optimering af administrative funktioner samt udvikling og opsætning af økonomimodeller til brug for ledelsesinformation og styring af driftsenheder.