Next Puzzle

Posted on

Konsulenthuset NextPuzzle arbejder med strategi, styring, ledelse og IT governance indenfor den offentlige sektor og blandt erhvervs- og interesseorganisationer.