Ny stor opgave til reflexio

Posted on

reflexio deltager i det vindende konsortium med BDO, KORA og Devoteam i en omfattende kortlægning af økonomistyringen i den kommunale sektor. Opdragsgiver er Moderniseringsstyrelsen, KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kortlægningen gennemføres i 10 kommuner i perioden september til december 2012. Kortlægningen skal belyse såvel de formelle rammer og processer for økonomistyringen som den udøvede praksis af økonomistyringen. Kortlægningen omfatter mere end 350 interview samt omfattende dokumentstudier dækkende respondentgrupper fra borgmesterniveau og helt til den enkelte decentrale institutionsleder på de forskellige sektorområder.

Kontakt reflexio for yderlige oplysninger.