Ny opgave til reflexio i Sønderborg Kommune

Posted on

reflexio skal det næste halve år bistå Sønderborg Kommune med at etablere et solidt beslutningsgrundlag for valg af den fremtidige model for opgaveløsning på ejendomsområdet. Projektet vil opstille 3 forskellige FM-modeller, der adskiller sig ift. opgave- og ejendomsafgrænsning, styringsmodeller etc., og som alle sigter på at opnå den besluttede effektiviseringsgevinst på 5 mio. kr.
Der vil blive lagt vægt på etablering af et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme, således at den valgte FM-enhed har en realistisk mulighed for at indhente varige effektiviseringer, og samtidig sikre en stabil fremadrettet drift. Opgaven løses i tæt samarbejde mellem reflexio og kommunens ledelse og medarbejdere, og inddragelse og involvering af de berørte ledere og medarbejdere vil generelt være i fokus, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget. Analyseresultaterne forventes at foreligge i september 2015 og vil danne udgangspunkt for den efterfølgende beslutnings- og implementeringsfase.