Lejre Kommune

Posted on

reflexio skal i første halvdel af 2014 bistå Lejre Kommune med en videreudvikling af kommunens økonomistyring. Processen indledes med en validering og fremadrettet risikovurdering af budget 2014. Sideløbende arbejdes i dialog med den politiske og administrative ledelse på en kvalificering af kommunes økonomistyringsprocesser. Målet er at få skabt en sammenhængende økonomistyring, der skaber tværgående overblik omkring anvendte ressourcer og opnåede resulater for såvel den samlede kommune for som de enkelte politikområder. Opgaven løses i et tæt samspil mellem reflexio og kommunens ledelse og medarbejdere.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger om opgaven i Lejre Kommune.